شورای فنی استان سمنان

سومین جلسه شورای فنی استان سمنان در محل سالن جلسات ساختمان شماره 2 استانداری سمنان با ریاست جناب آقای دکتر فخری معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان برگزار گردید

مهندس شهابی نیا به نمایندگی از سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان به عنوان یکی از اعضای شورای فنی در این جلسه حضور داشتند.