جلسه ریاست سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

درپی انتصاب مهندس رحیمیان به عنوان ریاست جدید سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان استان و در راستای دیدارهای صمیمی و آشنایی بیشتر با ارگان هاو نهاد های همکار با این سازمان و همچنین پیگیری و تمدید تفاهم نامه ی همکاری که در سنوات گذشته فی مابین دو سازمان منعقد گردیده بود  در تاریخ 23/6/1398 جلسه ای در محل اتاق ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان تشکیل گردید.

اولین جلسه هماهنگی و شروع بکار کارگروه مسکن سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان در این جلسه که با حضور مهندس اسکندری ریاست شورای قشر و هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان در محل اتاق ریاست این سازمان برگزار شد، ایشان از پیگیری های ریاست جدید سازمان ابراز خرسندی کردند و عنوان نمودند ایشان نیز تمام تلاش خود را برای برای پویایی و اثر بخشی هرچه بیشتر این کارگروه ها بکار خواهند گرفت.