تشکیل اولین جلسه رسمی کارگروه معماری و شهرسازی سازمان در هفته آینده

ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان، مهندس «مهدی رحیمیان» ریاست سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان با حضور در دفتر مهندس «سعید پرسا» ضمن تشکر از همکاری ایشان پیگیر وضعیت کارگروه معماری و شع=هرسازی شدند.

مهندس پرسا نیز ضمن خوش آمد گویی از مراحل شناسایی اعضا توضیحاتی را عنوان کردند که طی پیگیری های بعمل آمده تعداد25 نفر از متخصصین مرتبط با این کارگروه شناسایی شدند.

در همین راستا مقرر شد مهندس کاشیان با ضمن هماهنگی با آنها مقدمات برگزاری اولین جلسه را در هفته آینده فراهم کنند.