اولین جلسه کارگروه معماری و شهرسازی بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان، اولین جلسه کارگروه معماری و شهرسازی با ریاست مهندس پرسا و حضور مهندس رحیمیان ریاست سازمان در روز دوشنبه برگزار گردید