به همت سازمان بسیج مهندسین استان سمنان

پس از پیگیری های مستمر اولین جلسه این کارگروه با اعضای جدید و به ریاست مهندس پرسا تشکیل گردید

در دیدار با مدیریت بافت تاریخی سمنان عنوان شد

در این دیدار که در دفتر مهندس پرسا مدیریت بافت تاریخی شهرداری سمنان و مسئول کارگروه معماری و…

به همت بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان در آخرین روز

مهندسین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان در نشست بصیرتی و برنامه بازدید از پباغ موزه…

همزمان با آغاز هفته بسیج برگزار شد

این میز خدمت با عنوان مشاوره فنی مهندسی پیش از برگزاری نماز وحدت بخش جمعه در مصلی سمنان برگزار شد.

همزمان با هفته بسیج برگزار شد

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان بیانه ای صادر کرد.

در راستای شکل گیری کارگروه های هفتگانه سازمان صورت پذیرفت/

نشست کاری سازمان بسج مهندسین عمران و معماری استان سمنان با مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان درخصوص…

پنجمین جلسه شورای فنی استان سمنان باحضور سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان برگزار شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس جمعی از اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان از پارک موزه…

عقد تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی ساختمان

به منظور ایجاد، گسترش و فرهنگ سازی ارائه خدمات فنی و مهندسی در پروژه های خیریه و عام المنفعه، تفاهم…

جلسه هماهنگی کارگروه مسکن

با شروع فعالیت ریاست جدید این سازمان ایشان عنوان کردند که کارگروه های تخصصی سازمان با شاکله جدید…

با حضور ریاست جدید سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان به منظور معارفه ریاست جدید این…

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان با همکاری ستاد تخصص

به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان همایش بسیج، مسجد، معنویت و نشاط اجتماعی با…

حلسه شورای فنی استان

حضور سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری در جلسه شورای فنی استان سمنان

به همت سازمان بسیج مهندسین استان سمنان

پس از پیگیری های مستمر اولین جلسه این کارگروه با اعضای جدید و به ریاست مهندس پرسا تشکیل گردید

در دیدار با مدیریت بافت تاریخی سمنان عنوان شد

در این دیدار که در دفتر مهندس پرسا مدیریت بافت تاریخی شهرداری سمنان و مسئول کارگروه معماری و…

به همت بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان در آخرین روز

مهندسین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان در نشست بصیرتی و برنامه بازدید از پباغ موزه…

همزمان با آغاز هفته بسیج برگزار شد

این میز خدمت با عنوان مشاوره فنی مهندسی پیش از برگزاری نماز وحدت بخش جمعه در مصلی سمنان برگزار شد.

همزمان با هفته بسیج برگزار شد

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان بیانه ای صادر کرد.

در راستای شکل گیری کارگروه های هفتگانه سازمان صورت پذیرفت/

نشست کاری سازمان بسج مهندسین عمران و معماری استان سمنان با مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان درخصوص…

پنجمین جلسه شورای فنی استان سمنان باحضور سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان برگزار شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس جمعی از اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان از پارک موزه…

عقد تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی ساختمان

به منظور ایجاد، گسترش و فرهنگ سازی ارائه خدمات فنی و مهندسی در پروژه های خیریه و عام المنفعه، تفاهم…

جلسه هماهنگی کارگروه مسکن

با شروع فعالیت ریاست جدید این سازمان ایشان عنوان کردند که کارگروه های تخصصی سازمان با شاکله جدید…

با حضور ریاست جدید سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان به منظور معارفه ریاست جدید این…

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان با همکاری ستاد تخصص

به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان همایش بسیج، مسجد، معنویت و نشاط اجتماعی با…

به همت سازمان بسیج مهندسین استان سمنان

پس از پیگیری های مستمر اولین جلسه این کارگروه با اعضای جدید و به ریاست مهندس پرسا تشکیل گردید

در دیدار با مدیریت بافت تاریخی سمنان عنوان شد

در این دیدار که در دفتر مهندس پرسا مدیریت بافت تاریخی شهرداری سمنان و مسئول کارگروه معماری و…

به همت بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان در آخرین روز

مهندسین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان در نشست بصیرتی و برنامه بازدید از پباغ موزه…

همزمان با آغاز هفته بسیج برگزار شد

این میز خدمت با عنوان مشاوره فنی مهندسی پیش از برگزاری نماز وحدت بخش جمعه در مصلی سمنان برگزار شد.

همزمان با هفته بسیج برگزار شد

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان بیانه ای صادر کرد.

در راستای شکل گیری کارگروه های هفتگانه سازمان صورت پذیرفت/

نشست کاری سازمان بسج مهندسین عمران و معماری استان سمنان با مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان درخصوص…

پنجمین جلسه شورای فنی استان سمنان باحضور سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان برگزار شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس جمعی از اعضای سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان از پارک موزه…

عقد تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی ساختمان

به منظور ایجاد، گسترش و فرهنگ سازی ارائه خدمات فنی و مهندسی در پروژه های خیریه و عام المنفعه، تفاهم…

جلسه هماهنگی کارگروه مسکن

با شروع فعالیت ریاست جدید این سازمان ایشان عنوان کردند که کارگروه های تخصصی سازمان با شاکله جدید…

با حضور ریاست جدید سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان به منظور معارفه ریاست جدید این…

سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان با همکاری ستاد تخصص

به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان همایش بسیج، مسجد، معنویت و نشاط اجتماعی با…

گالری فیلم
گالری تصویر